TeamToezicht

Voor toezichthouders, die hun toezicht rol willen ontwikkelen, biedt TeamToezicht een professioneel begeleidingstraject dat, na analyse van de huidige en gewenste situatie, een verbetering tot stand brengt in het uitoefenen van het toezicht. Onderscheidend in de aanpak is dat samenwerking als instrument wordt gebruikt en het ontwikkelingstraject faciliteert, zowel voor de individuele leden als voor het team als geheel.

Achtergronden

Marktontwikkelingen volgen zich steeds sneller op en organisaties moeten daar snel en adequaat op inspelen. Deze veranderingen leiden ertoe dat, van werkvloer tot de top, voortdurende aanpassing, flexibiliteit en ontwikkeling wordt verwacht. De mate waarin alle niveaus min of meer gelijktijdig en in onderlinge afhankelijkheid dit proces doormaken, bepaalt de kwaliteit van deze (organisatie)ontwikkeling.

Bestuur en toezichthouders

De ontwikkelende organisatie en daarmee de andere wijze van besturen heeft daarmee ook directe invloed op de veranderende rol en werkwijze van de toezichthouders. Deze verandering is niet vanzelfsprekend en recente voorbeelden maken zichtbaar waartoe onvoldoende (passend) toezicht kan leiden. Het toezicht en de werkwijze dient dus aan te sluiten wat nodig is en in dienst te staan van de doelstelling van de organisatie.

Reacties zijn gesloten.